Lưu trữ thẻ: netflix

Một tài khoản Netflix xem được mấy thiết bị

Một tài khoản Netflix xem được mấy thiết bị cùng lúc? Số lượng thiết bị [...]

Hướng dẫn khắc phục khi không thể đăng nhập Netflix dù đúng mật khẩu

Nếu bạn có thể đăng nhập trên một thiết bị nhưng không thể đăng nhập [...]

Hướng dẫn đăng nhập Netflix trên Tivi không cần mật khẩu

Thông thường để đăng nhập Netflix bạn cần sử dụng tài khoản và mật khẩu [...]

Hướng dẫn khắc phục lỗi thiết bị không thuộc hộ gia đình Netflix

Gần đây Netflix đang áp dụng chính sách nhằm hạn chế việc chia sẻ tài [...]

Hướng dẫn khắc phục lỗi quá số lượng thiết bị xem trên Netflix

Lỗi quá số lượng thiết bị (hay đôi khi là thông báo “Có nhiều người [...]