Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

I. VIEON

 • KHÔNG đổi tên, ngôn ngữ tài khoản/profile (có thể đổi ngôn ngữ phụ đề)
 • KHÔNG đổi email, số điện thoại, thông tin đăng nhập và mật khẩu
 • KHÔNG thêm, sửa, xóa phương thức thanh toán
 • KHÔNG thêm, sửa, xóa user hoặc profile
 • KHÔNG sử dụng tính năng đăng xuất tất cả thiết bị
 • HẠN CHẾ chia sẻ, bán lại tài khoản
 • Chỉ sử dụng Profile như Shop gửi
 • Có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị và dùng tại một thiệt bị cùng thời điểm

1. Quy định chung

2. Bảo hành

2.1. Chính sách bảo hành

 • Tài khoản lỗi, không đăng nhập được, không đúng thông tin gói sẽ được shop bảo hành đúng chính sách
 • Các chính sách bảo hành được áp dụng với khách hàng cá nhân (Mua tối đa 2sp/ chu kỳ).
 • Với các lỗi sai mật khẩu, mất tài khoản do lỗi khách quan, khách hàng sẽ được đổi mới tài khoản mới tương đương (giữ nguyên hạn bảo hành) nhưng không quá 2 lần toàn bộ chu kỳ.
 • Tài khoản lỗi sẽ được bảo hành và không hoàn lại tiền.
 • Không bảo hành với lỗi quá thiết bị, quá giới hạn màn hình hoặc các lỗi tương tự.

2.2. Thời hạn bảo hành

2.2.1. Gói VIEON VIP

 • Gói 1 tháng: Bảo hành 30 ngày
 • Gói 3 tháng: Bảo hành 90 ngày
 • Gói 6 tháng & 1 năm: Bảo hành 6 tháng (180 ngày).
 • Việc bảo hành có thể mất thời gian nhưng không quá 07 ngày làm việc. Nếu quá từ 3 ngày khách hàng sẽ được bù vào thời hạn bảo hành.

2.2.2. Gói VIEON HBO, Sport (K+), All Access

 • Gói 1 tháng: Bảo hành 30 ngày
 • Gói 3, 6 & 12 tháng: Bảo hành 3 tháng (90 ngày)
 • Việc bảo hành có thể mất thời gian nhưng không quá 07 ngày làm việc. Nếu quá từ 3 ngày khách hàng sẽ được bù vào thời hạn bảo hành.

2.3. Điều kiện bảo hành

 • Đơn hàng còn hạn bảo hành và thỏa mãn các điều kiện theo chính sách bảo hành.
 • Tài khoản bị lỗi mất gói hoặc thời gian sử dụng thực tế bị thiếu so với thông tin
 • Khách hàng tuân thủ các điều tại Quy định chung

II. Netflix

1. Quy định chung

1.1. Gói Netflix Share

 • KHÔNG đổi tên, ngôn ngữ tài khoản/profile (có thể đổi ngôn ngữ phụ đề)
 • KHÔNG đổi email, số điện thoại, thông tin đăng nhập và mật khẩu
 • KHÔNG thêm, sửa, xóa phương thức thanh toán
 • KHÔNG thêm, sửa, xóa user hoặc profile
 • KHÔNG sử dụng tính năng đăng xuất tất cả thiết bị
 • HẠN CHẾ chia sẻ, bán lại tài khoản
 • Chỉ sử dụng Profile như Shop gửi
 • Có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị và dùng tại một thiệt bị cùng thời điểm

1.2. Gói Netflix cá nhân

 • KHÔNG đổi email, số điện thoại
 • KHÔNG thêm, sửa, xóa phương thức thanh toán
 • Có thể đổi mật khẩu (không bảo hành lỗi sai mật khẩu sau khi đổi)

2. Bảo hành

2.1. Chính sách bảo hành

 • Tài khoản lỗi, không đăng nhập được, không đúng thông tin gói sẽ được shop bảo hành đúng chính sách
 • Khách hàng mua gói share được hỗ trợ đổi qua gói cá nhân trong 3 ngày đầu (được giảm thẳng số tiền mua gói share vào gói cá nhân)
 • Các chính sách bảo hành được áp dụng với khách hàng cá nhân (Mua tối đa 2sp/ chu kỳ).
 • Với các lỗi sai mật khẩu, mất tài khoản do lỗi khách quan, khách hàng sẽ được đổi mới tài khoản mới tương đương (giữ nguyên hạn bảo hành) nhưng không quá 2 lần toàn bộ chu kỳ.
 • Tài khoản lỗi sẽ được bảo hành và không hoàn lại tiền.
 • Không bảo hành với lỗi quá thiết bị, quá giới hạn màn hình hoặc các lỗi tương tự.

2.2. Thời hạn bảo hành

 • Gói 1 tháng: Bảo hành 30 ngày
 • Gói 3 tháng: Bảo hành 90 ngày
 • Gói 6 tháng & 1 năm: Bảo hành 6 tháng (180 ngày).
 • Việc bảo hành có thể mất thời gian nhưng không quá 07 ngày làm việc. Nếu quá từ 3 ngày khách hàng sẽ được bù vào thời hạn bảo hành.

2.3. Điều kiện bảo hành

 • Đơn hàng còn hạn bảo hành và thỏa mãn điều kiện theo chính sách bảo hành.
 • Tài khoản bị lỗi mất gói hoặc thời gian sử dụng thực tế bị thiếu so với thông tin
 • Khách hàng tuân thủ các điều tại Quy định chung

III. Youtube Premium

1. Quy định chung

 • KHÔNG hủy/xóa tài khoản gmail
 • KHÔNG tự rời khỏi nhóm thành viên (bị khóa tính năng tham gia 12 tháng)

2. Bảo hành

2.1. Chính sách bảo hành

 • Tài khoản lỗi không đúng thông tin gói sẽ được shop bảo hành đúng chính sách
 • Các chính sách bảo hành được áp dụng với khách hàng cá nhân (Mua tối đa 2sp/ chu kỳ).
 • Được hoàn tiền trong 15 ngày đầu (số tiền hoàn được trừ tương ứng với số ngày sử dụng, phí 20% giá trị đơn hàng đầu)
 • Không bảo hành với lỗi quá thiết bị, quá giới hạn màn hình hoặc các lỗi tương tự.

2.2. Thời hạn bảo hành

 • Gói 1 tháng: Bảo hành 30 ngày
 • Gói 3 tháng: Bảo hành 90 ngày
 • Gói 6 tháng & 1 năm: Bảo hành 6 tháng (180 ngày).

2.3. Điều kiện bảo hành

 • Đơn hàng còn hạn bảo hành và thỏa mãn điều kiện theo chính sách bảo hành.
 • Tài khoản bị lỗi mất gói hoặc thời gian sử dụng thực tế bị thiếu so với thông tin
 • Khách hàng tuân thủ các điều tại Quy định chung

IV. Các loại tài khoản khác

Thông tin bảo hành được mô tả tại sản phẩm