Lưu trữ thẻ: lỗi

Hướng dẫn khắc phục lỗi quá số lượng thiết bị xem trên Netflix

Lỗi quá số lượng thiết bị (hay đôi khi là thông báo “Có nhiều người [...]